تاریخ آزمون های استخدامی سال ۹۵ ( ۲۴ مرداد به بعد )

تاریخ  آزمون

نوع   آزمون

۲۸ آبان ۹۵  آزمون تشریحی استخدام تصدی امر قضا سال ۹۵
۹ مهر ۹۵  آزمون تستی استخدام تصدی امر قضا سال ۹۵
۱۹ شهریور ۹۵  آزمون سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال ۹۵
۱۹ شهریور ۹۵  آزمون دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۵
۱۶ شهریور ۹۵ کارت آزمون سومین استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور سال
۱۶ شهریور ۹۵ کارت آزمون دانشگاههای علوم پزشکی سال ۹۵
۱۲ شهریور ۹۵ زمان آزمون استخدام شرکت پالایش نفت لاوان سال ۹۵
۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۵ زمان آزمون استخدام شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان سال ۹۵
۹ تا ۱۱ شهریور ۹۵ کارت آزمون استخدام شرکت پالایش نفت لاوان سال ۹۵
۶ تا ۹ شهریور ۹۵ کارت آزمون استخدام شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان سال ۹۵
۵ شهریور ۹۵  آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد در سال ۹۵
۴ تا ۴ شهریور ۹۵ کارت آزمون استخدام بانک مهر اقتصاد در سال ۹۵
۲۴ مرداد ۹۵ شروع ثبت نام استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۵