به یک پیتزا پز ماهر

به یک پیتزا پز ماهر , ایتالیایی با جای خواب , فوری نیازمندیم
۰۹۱۹۲۵۰۶۶۳۹ ـ ۸۸۵۳۱۲۶۸

پیتزا زن‎و سوخاری زن حرفه ای

پیتزا زن‎و سوخاری زن حرفه ای , فست فود زنجیره ای ,
۲۲۰۳۷۲۶۸

تعدادی فرکار ماهر زاپاتازن

تعدادی فرکار ماهر زاپاتازن , جهت کار در مشهد با جای خواب , صبحانه ناهار شام
۰۹۳۸۳۰۶۹۱۲۸

فرکار ساندویچی ماهر آقا

فرکار ساندویچی ماهر آقا , جهت فست فود منطقه۲۲ , نیازمندیم
۰۹۳۷۸۸۳۷۳۱۷ – ۴۴۷۲۵۳۵۶

پیتزا زن ماهر

پیتزا زن ماهر , جهت کار در رستوران , نیازمندیم – تماس ۹ الی ۱۷
۲۲۱۸۲۸۶۴

پیتزا زن حرفه ای

پیتزا زن حرفه ای , آشنا به پیتزای ایتالیایی , با ۵ سال سابقه کار- تماس۹ به بعد
۰۹۱۲۲۷۱۰۵۹۷

پیتزا پز حرفه ای

پیتزا پز حرفه ای , با سابقه کارمفید , حقوق ۵ / ۲ م
۰۹۳۷۲۶۰۵۹۸۹ – ۲۲۷۳۸۷۴۷