به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , کاپشن زنانه و سویی شرت دوز , با تعداد چرخ بالا نیازمندیم-افسریه
۳۳۲۰۲۹۵۵

به یک خیاط بسیار حرفه‎ای

به یک خیاط بسیار حرفه‎ای , جهت‎لباس‎مجلسی‎،مانتو،پالتو , درمحدوده ‎سعادت‎آبادنیازمندیم
۰۹۳۹۲۶۱۹۶۴۰و۲۲۱۴۰۳۰۵

تعدادی بیرون بر تمیز دوز

تعدادی بیرون بر تمیز دوز , مانتو در امیریه شهریار – تسویه , هفتگی نقدی
۰۹۳۳۸۱۴۰۷۸۴

به مزدی دوز ماهر مانتو

به مزدی دوز ماهر مانتو , پالتو زمستانی نیازمندیم
۰۹۱۹۸۰۸۴۸۱۲ ۶۶۷۵۱۱۲۵

مزدی دوز مانتو

مزدی دوز مانتو , نیازمندیم ,
۰۹۱۰۱۹۲۳۱۲۳

تعدادی مزدی دوز با میز برش

تعدادی مزدی دوز با میز برش , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم
۰۹۳۶۹۲۴۹۲۲۵ ۳۳۳۹۱۴۲۷

تعدادی مزدی دوزماهر جهت

تعدادی مزدی دوزماهر جهت , دوخت لباس کار بالای۱۰چرخ , نیازمندیم(تسویه نقدی)
۶۶۹۵۹۲۶۸

تعدادی مزدی دوز پالتوزنانه

تعدادی مزدی دوز پالتوزنانه , ترجیحا اسلامشهر و , یکنفرکمک برشکارمانتو نیازمندیم
۰۹۱۲۳۲۲۲۸۰۳_۶۶۴۸۲۸۳۲

تعدادی مزدی دوزمانتو،پالتو

تعدادی مزدی دوزمانتو،پالتو , کیانشهر،تسویه نقدی , تعداد چرخ بالا نیازمندیم
۰۹۱۹۲۵۰۱۸۳۸

به تعدادی مزدی دوزبیرون بر

به تعدادی مزدی دوزبیرون بر , جهت دوخت مانتو مجلسی , واسپرت مجلسی نیازمندیم-هفت تیر
۸۸۳۲۸۲۱۷ – ۸۸۳۲۲۰۱۵

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز , سوئی شرت و چرخکار , نیازمندیم
۵۵۶۳۱۳۲۶